Ang pagdating ng mga espanyol sa pilipinas Free private sex chat no money

1896.—Ika 30 ng Agosto, ipinasya ni General Blanco na gawing pook ng digmaan ang mga lalawigang Maynila, Bulakan at iba pa.

ang pagdating ng mga espanyol sa pilipinas-67ang pagdating ng mga espanyol sa pilipinas-51

1901.—Abril, simula ng hayagang pagpaparangal kay Bonifacio sa daang Alvarado. 1920.—Ika 30 ng Nobyembre, paghaharap in Senador Lope K.

Santos, ng bill ukol sa kaarawan ni Bonifacio na ngayó’y batás na blg. 1921.—Ika 30 ng Nobyembre, simula ng pagiging araw na pangilin, alangalang kay Bonifacio.

1898.—Ika 24 ng Mayo, pagtanghal ng paghimagsik at pagiging Dictador ni Aguinaldo. 12 ng Hunyo, pagkukatanghal ng uri ng Pamahalaang sarili.

1898.—Ika 13 ng Agosto, pagsuko ng Maynila sa mga Amerikano.

1899.—Ika 6 ng Pebrero, pagkakapagtibay ng Senado ng Estados Unidos sa kasunduan ng bayang ito at ng España ukol sa Pilipinas.

1901.—Ika 23 ng Marzo, pagkakadakip kay Emilio Aguinaldo. 1911.—Ika 3 ng Septiembre, pagtatayo ng bantayog sa mga Bayani ng 96.

1899.—Ika 21 ng Enero, pagkakatatanghal ng Republica Filipina sa Malolos.

1899.—Ika 4 ng Pebrero, simula ng labanan ng mga amerikano at pilipino.

1896.—Ika 5 ng Agosto, paglunsad ni Rizal sa Maynila buhat sa Dapitan.

Tags: , ,