tipsfordatingonline net - Ang pagdating ng mga espanyol sa pilipinas

1897.—Ika 17 ng Pebrero, pagkakapasok ng mga kastilà sa Sapote.

1872.—Ika 28 ng Pebrero, pagbitay kiná Gomez, Burgos at Zamora.

1892.—Ika 26 ng Hunyo, paglunsad ni Rizal sa Maynila.

v=ikj ETWEEb Vk Makasaysayang araw po, it’s Xiaotime!

Matapos ang pagkasawi ni Magellan sa Mactan, nagpadala ang Hari ng Espanya ng iba pang mga ekspedisyon patungo sa mga kapuluang ito—ang mga ekspedisyon nina Loaysa, Cabot, Saavedra at Villalobos na may tatlong pangunahing misyon: Makipagkasundo sa mga bayan; magpaumanhin sa mga taga-Cebu sa nangyaring panggagahasa ng mga tauhan ni Magellan; ibalik ang mga labi ni Magellan. Marami pa sa mga pinuno nito ay nabihag ng mga karibal na Portuges na hawak ang kalapit na Moluccas o Spice Islands.

1896.—Ika 13 ng Agosto, sulat ng “cura” sa Sampiro kay Luengo.

1896.—Ika 17 ng Agosto, pulong na idinaos ng “Katipunan” sa “Kankong.” 1896.—Ika 19 ng Agosto, pagkatuklas ng “Katipunan” ni P. 1896.—Ika 27 ng Agosto, paglipat nina Bonifacio sa Balakbak.

1898.—Ika 15 ng Septiembre, pagkakaraos ng unang kapulungang-bayan ng pamahalaang sarili sa Malolos.

1898.—Ika 29 ng Nobyembre, pagkakapagtibay ng pangulong-batas (Constitucion).

1897.—Ika 12 ng Marzo, halalan sa “casa-hacienda” sa Tejeros, Kabite.

Tags: , ,